EDITOR IN CHIEF

Nita Yessirita, Universitas Ekasakti Padang

MANAGING EDITOR

Henny Puspita Sari, Universitas Ekasakti Padang

Ebit Bimas Saputra, Universitas Ekasakti Padang

BOARD OF EDITORS

Silvia Yuliana, Universitas Ekasakti Padang

Rangga Prayitno, Universitas Ekasakti Padang

Reski Nofrialdi, Universitas Ekasakti Padang

Rivo Kurniawan, Universitas Ekasakti Padang

IT SUPPORT

Pandu aji putra utama, Universitas Ekasakti Padang